Latest Entries »

1. Vì là Nhân Mã nên Mã không thể giận lâu được,có giận thì chỉ 1 chút thôi,rồi đâu lại vào đấy.Nhưng không phải vì thế mà muốn làm gì thì làm,chuyện gì cũng có giới hạn của nó.

View full article »

Advertisements

Những điều mâu thuẫn trong Nhân
Mã ;)
View full article »

Đừng tỏ ra nguy hiểm trước mặt
Nhân Mã.

View full article »

Khen đã lâu, giờ đi nói xấu Nhân Mã
mới được.
Khuyến cáo: chuẩn bị tâm lý trước
khi xem

View full article »

Hoàng Đạo được tạo ra bởi các nhà chiêm tinh học Babylon cổ đại từ những năm 1645 trước Công nguyên. Vòng tròn 12 Cung Hoàng Đạo hoàn hảo với 12 cung tương xứng với bốn Mùa và 12 tháng.

View full article »

[ Nhân mã dễ tính hay khó tính ? ]

View full article »

Ảnh

View full article »

Đừng Bao Giờ………

Ảnh

View full article »

Những người sinh từ ngày 19/2 – 20/3 thuộc cung Song Ngư được bảo hộ bởi thần Poseidon – Thần Biển Cả
Những người sinh từ ngày 20/1 – 18/2 thuộc cung Thủy Bình được sự bảo hộ của thần Hera – Nữ thần hôn nhân và gia đình

View full article »